FANDOM

2,054,077 Pages

Corrected songs of Moonlight:

Kalpa Taru (1996)

 1. Strach
 2. Stadium Wiary
 3. Cisza Przed Burzą
 4. Extaza Milczenia
 5. Conquistador
 6. Modlitwa O Zmiłowanie
 7. Hexe
 8. Ananke
 9. Zmierzch
 10. Damaisa
 11. Jak Ryby
 12. Msza
 13. Deformis
 14. Zbrodnia I Kara
 15. Belibaste

Meren Re (1997)

 1. La Dance Macabre
 2. Melpomena
 3. Dies Irae (Dzień Sądu)
 4. Góra I Dół
 5. Trochę Późniejsze Popołudnie
 6. To Co Za Drzwiami
 7. Cha-Nefer-Meren-Re
 8. Meren Re
 9. Głosy
 10. Share Gholgotha (Miasto Krzyku)
 11. Wiem
 12. Tu
 13. Inter Sacrum

Inermis (1999)

 1. Inermis
 2. Szaleństwo
 3. Do Ojca
 4. Jeszcze Raz
 5. Umbra
 6. Noc
 7. Pokuta Kłamcy
 8. Flos
 9. Non Umbra
 10. Nie Mogę Zmienić Nic
 11. Inermis II
 12. Enjoy The Silence
 13. Army Of Me

Floe (2000)

 1. Tabu
 2. Lekarstwo Na Sen
 3. List Z Raju
 4. Taniec Ze Śmiercią
 5. Meren Re (Akt Ostatni)
 6. Meren Re (Dobranoc)
 7. ... (instrumental)
 8. Obsesja
 9. Shadizar
 10. Kiedy Myśli Mi Oddasz
 11. Kochanka
 12. Nic w życiu nie zdarza się przypadkowo

Koncert W Trójce 1991-2001 (2001)

 1. Zapowiedź
 2. Inermis
 3. Flos
 4. Tabu
 5. Jesugej Von Baatur
 6. Wiem
 7. Stadium Wiary
 8. Szaleństwo
 9. List Z Raju
 10. Taniec Ze Śmiercią
 11. Meren Re (Rapsod)
 12. Modlitwa O Zmiłowanie
 13. Nie Mogę Zmienić Nic
 14. To nic nie dało przyjacielu mój + publiczność

Yaishi (2001)

 1. Yaishi
 2. Col
 3. Ergo Sum
 4. W Końcu Naszych Dni
 5. Historia Do Zapomnienia
 6. Zapach
 7. Meren Re (Rapsod)
 8. Jesugej Von Baatur
 9. Nieskończoność
 10. Nic
 11. Gebbeth

Candra (2002)

 1. Ronaa
 2. Luna II
 3. Meren Re
 4. Dialog Ciał
 5. Zobaczyć Siebie
 6. Asuu
 7. Luna
 8. Dobranoc

Moonlight (2003)

 1. 4th Fly of Butterfly (instrumental)
 2. V.I.T.R.I.O.L.
 3. Desert
 4. Curacja
 5. Czas Salomona
 6. Bestia
 7. Irish Coffee
 8. Ci Co Wierzą

Downwords (2005)

Basic version
 1. Szpieg
 2. Nieodwracalne
 3. Pati
 4. W Moje Ręce
 5. Insomnia
 6. Moje Słowa
 7. Cyrk
Digipack
 1. Szpieg
 2. Nieodwracalne
 3. Pati
 4. W Moje Ręce
 5. Insomnia
 6. Moje słowa
 7. Pigułka
 8. Cyrk
 9. Downwords

Audio 136 (2004)

 1. Rosemary's Baby (instrumental)
 2. Air
 3. Don't Look Back
 4. Words
 5. Kontakt
 6. Niedokończony Sen
 7. New Life
 8. Protect Me
 9. 13
 10. Rosemary's Baby (Reprise) (instrumental)
 11. Tlen
 12. Tindułin
 13. Słowa
 14. Ochraniaj Mnie
 15. 13 (Polish Version)

Awaken Memories - Live (2003)

 1. Tabu
 2. Modlitwa O Zmiłowanie
 3. Szaleństwo
 4. Col
 5. Flos
 6. Historia Do Zapomnienia
 7. Zapach
 8. Asuu
 9. Yaishi
 10. List Z Raju
 11. Dialog Ciał
 12. Taniec ze śmiercią
 13. Hexe
 14. Meren Re (Dobranoc)
 15. Ronaa
Bonus Clips
 1. List Z Raju
 2. Ronaa
 3. Flos
 4. Meren Re (Rapsod)

Other Songs

 1. Ansuu
 2. Cha - Nefer - Meren - Re
 3. Cisza Przed Burza
 4. Dialog Cia³
 5. Dies Irae (Dzieñ S¹du)
 6. G³osy
 7. Góra I Dó³
 8. Kiedy Myœl Mi Oddasz
 9. Modlitwa O Zmi³owanie
 10. Nic W ¯yciu Nie Zdarza Siê Przypadkowo
 11. Nie Mogê Zmieniæ Nic
 12. Nieskoñczonoœæ
 13. Pokuta K³amcy
 14. Shahre Gholghota (Miasto Krzyku)
 15. Szaleñstwo
 16. Taniec Ze Œmierci¹
 17. Trochê PóŸniejsze Popo³udnie
 18. W Koñcu Naszych Dni
 19. Zbrodnai I Kara
 20. Zobaczyæ Siebie
 21. Meren Re (akt Ostatni)
 22. Meren Re (dobranoc)
 23. Meren Re (rapsod)
 24. Taniec Ze śmiercią
Community content is available under Copyright unless otherwise noted.