FANDOM

2,054,105 Pages

StarIconBronze
LangIcon
Mairi Bhan

This song is a Traditional.

This is a traditional song and therefore has no particular artist associated with it. It is believed to have originated in Scotland.
Wikipedia sphere
Wikipedia has an article on
Mairi Bhan
'S i mo ghaol-sa Màiri Bhàn
Màiri bhòidheach sgeul mo dhain
Gaol mo chridh'-sa Màiri Bhàn
'S tha mi 'dol 'ga pòsadh

Thuit mi ann an gaol an raoir
Bha mo chridhe shuas air beinn
Màiri Bhàn ri m' thaobh a' seinn
Tha mi 'dol 'ga pòsadh

'S ann aig céilidh aig a' Mhòd
Thachair mise ris an òigh'
'S ise choisinn am Bonn Oir
'S tha mi dol 'ga pòsadh

Bi mo ghaol do Mhàiri Bhàn
Dìleas, dùrachail gu bràth
Seinnidh sinn d'a chéil' ar gràdh
'S tha mi dol 'ga pòsadh

Credits

Written by:

John Roderick Bannerman, 1935

External links

Community content is available under Copyright unless otherwise noted.