FANDOM

2,054,058 Pages

Het Vaderland (Nederlandse vertaling)

Waar de zeedijk het land omarmt, gelijk een moederarm haar kind.
Waar de ruige zee tekeergaat, en graag een stuk uit het Friese land wil slaan.
Waar de Stenen Man (Caspar de Robles) zijn ogen laat staren over veld en strand,
Waar men niet bang is voor de golven, daar is het lieve Vaderland!
Waar men niet bang is voor de golven, daar is het lieve Vaderland!

Waar het Roodklif ligt te lonken, in het avondzonnetje
Waar de boekweitbloemen pronken, tussen heide en de bossen
Waar het luiden van de Oldenhove, soms fier in het rond klinkt
Waar vee en bloemen in overvloed aanwezig zijn, daar is 't overal Friese grond
Waar vee en bloemen in overvloed aanwezig zijn, daar is 't overal Friese grond

Waar zich lieflijk het landschap uitstrekt, tussen Lauwers, Linde en Vlie,
Rustig sluimerend, alsof 't op aarde overal genoegen en vrede gaf.
Waar de grond het verzorgen beloont, van de ijverige mensenhand,
Waar men vrij en veilig woont, daar is 't zéér geliefde Vaderland!
Waar men vrij en veilig woont, daar is 't zéér geliefde Vaderland!

Laat ons aan vroegere tijden denken, eeuwen vol van zorg en lijden
Oorlog tegen vijanden, vechten, strijden, worstelen tegen watersnood
Jij die het oude volk bewaard hebt tegen storm en dwingelandij
Daar zullen wij als Friezen zweren dat wij waken over de erfenis van onze voorvaderen
Daar zullen wij als Friezen zweren dat wij waken over de erfenis van onze voorvaderen

It Heitelân (Frisian Original)

Dêr 't de dyk it lân omklammet, lyk in memme-earm har bern.
Dêr 't de wylde see jamk flammet op in hap út Friso 's hern'.
Dêr 't de stiennen man syn eagen Stoarje lit oer fjild en strân,
Dêr 't men eanget fan gjin weagen, Dêr is 't leave Heitelân!
Dêr 't men eanget fan gjin weagen, Dêr is 't leave Heitelân!

Dêr 't Reaklif sa swietkes lonket, yn de jûntiidssinneskyn.
Dêr 't it bokweitblomke pronket, tusken heide en beamguod yn.
Dêr 't de Aldehou syn brommen, oeren fier soms dreunt yn 't rûn,
Dêr 't it tilt fan fee en blommen, Dêr is 't oeral Fryske grûn!
Dêr 't it tilt fan fee en blommen, Dêr is 't oeral Fryske grûn!

Dêr 't har froed de geaÿn spriede, tusken Lauwers, Linde en Flie.
Rêstich drôgjend, oft de ierde, Rûnom noft en frede wie.
Dêr 't de grûn de soargen leannet, Fan der minsken warbre hân,
Dêr 't men frij en feilich wennet, Dêr is 't ynleaf Heitelân!
Dêr 't men frij en feilich wennet, Dêr is 't ynleaf Heitelân!

Lit ús tinke oan âlde tiden, ieuwen fol fan lêst en noed.
Kriich tsjin frjemdfolk, fjochtsjen, striden, Wrakseljen mei wetterfloed.
Dêr 't Dy 't âlde folk bewarre, dreech tsjin stoarm en twingerij.
Dêr sill' wy, as Friezen, swarre: "Aldfaars erf, wy weitsje oer Dy!"
Dêr sill' wy, as Friezen, swarre: "Aldfaars erf, wy weitsje oer Dy!"
Community content is available under Copyright unless otherwise noted.