FANDOM

2,054,106 Pages

StarIconGreen
LangIcon
Thairis Air a Ghleann

This song is by Runrig and appears on the album Mara (1995).

Choimhead mi ri mo chul
Gun nèimh gun truas
Larach mo chasan mu sgaoil
'S iad a' triall tro an uir
Gu toiseach 's gu deireadh uair
'S gu na laithean soilleir buan
Thairis air a' ghleann

Thainig thu nuas
Gu fàsach truagh
'S thog thu am faileas bho'n a' ghleann
Buidheachas is nàire
An tomhas air gach làmh
Togaidh sinn do chliu an aird
Air slighe Dhia

O molaidh sinn
An gaol is an gràs
A thug dhuinn bith
Cho umhail fo ghrein
'S i dealradh sìos
Air reultan cèin

External links

Community content is available under Copyright unless otherwise noted.