FANDOM

2,054,106 Pages

StarIconGreen
LangIcon
Duisg mo run

This song is by Runrig and appears on the album Play Gaelic (1978).

Duisg mo run is tuiginn leam
Tog do shuilean fada bhuat
Air trean a Bhail'loch, cur am baile ri d'chul
Is leanaidh sinn a'gheallaich.

A'seasamh air an rathad dol tuath
Do'n Eilean Sgiathanach air cuairt
Chi sinn oidhche air rathad a'Chaoil
'S na Cuillthionn anns a'mhadainn.

Cum a mach do shuil is eisd
Airson cuibhlean luath an laraidh eisg
'S theid sinn le ur n-ordag na'r uine fhein
Nas fhaisge air an eilean.

Tha'n t-am seo bliadhna neisd air tighinn
Bhith 'r ais 's an fhraoich a rithis 'se mo mhiann
Teas an fheasgair air mo dhruim
Is Sgurr a'Mhadaidh Ruadh 'nam choinneamh

Credits

Written by:

Calum MacDonald

External links

Community content is available under Copyright unless otherwise noted.