FANDOM

2,054,106 Pages

StarIconGreen
LangIcon
De Ni Mi And Puirt

This song is by Runrig and appears on the album Play Gaelic (1978).

De ni mi ma chaill mi 'n t-each
Ma chaill mi 'n t-each, horo mo chreach
De ni mi ma chaill mi 'n t-each
An t-each a thug mi a Bhallaidh.
De ni mi ma chaill mi 'n t-each
A chionn gun robh a sheorsa math
De ni mi ma chaill mi 'n t-each
'S nach fhaigh mi fear 'n aite.

Thug mi dh' Ard-a-Mhorain thu
Gu fiar airson do thoileachadh
'S ann thoisich thu ri conas rium
Nach toir thu dhomh buntata.
Thug mi dh' Ard-a-Mhorain thu
Gu fiar airson do thoileachadh
'S ann thoisich thu ri conas rium
Nach toir thu dhomh buntata.

(Chorus)

Thug mi do'n a feille thu
'S a choin cha d'fhuair mi eisdeachd ort
'S ann thoisich iad ri Beurla rium
'S nach tuiginn fhein ach Gaidhlig.
Thug mi do'n a feille thu
'S a choin cha d'fhuair mi eisdeachd ort
'S ann thoisich iad ri Beurla rium
'S nach tuiginn fhein ach Gaidhlig.

Credits

  • Words and Music by: Finlay Morrison
  • Traditional arranged by Rory MacDonald

External links

Community content is available under Copyright unless otherwise noted.