FANDOM

2,054,106 Pages

StarIconGreen
LangIcon
Criogal Cridhe

This song is by Runrig and appears on the album Play Gaelic (1978).

The Gaelic title of this song is "Criogal Cridhe". The English translation is "Dear Gregor".
'S iomadh oihche fhliuch is thioram
Side nan seachd sian
Gheibheadh Criogal dhomh-sa creagan
Ris an gabhainn dion

Eudail mhoir a shluaigh an Domhain
Dhoirt iad d'fhuil an de,
'S chuir iad do cheann air stob daraich,
Tacan beag bho d'chre

Obhan obhan obhan iri
Obhan iri o
Obhan obhan obhan iri
'S mor mo mhulad 's mor

B' annsa bhi le Criogal cridhe,
Tearnadh chruidh le gleann,
Na le Baran Mor na Dalach,
Sioda geal mu m' cheann.

Obhan obhan obhan iri
Obhan iri o
Obhan obhan obhan iri
'S mor mo mhulad 's mor

Nuair bhios mnathan og a' bhaile
Nochd 'nan cadal seimh,
'S ann bhios mise air bruaich do lice,
Bualadh mo dha laimh.

Obhan obhan obhan iri
Obhan iri o
Obhan obhan obhan iri
'S mor mo mhulad 's mor

Credits

  • Traditional arranged by: Rory MacDonald

Trivia

Written by the wift of the Chief of Clan MacGregor in 1571 after her husband's death by execution. The song is written as a lament but was also sung as a lullaby to her child.

External links

Community content is available under Copyright unless otherwise noted.