FANDOM

2,054,105 Pages

StarIconGreen
LangIcon
An Ataireachd Àrd

This song is by Runrig and appears on the album Heartland (1985).

An ataireachd Bhuan
Cluinn Fuaim na h-ataireachd ard
The torunn a' chuain
Mar chualas lean s' e nam phaisd
Gun mhuthadh gun truas
A sluaireadh gainneamh na tragh'd
An ataireachd bhuan
Cluinn fuaim na h-ataireachd ard

'S na coillten a siar
Chan iarrain fhuireach gu brath
Bha m'inntinn 's mo mhainn
A riamh air lagan a bhaigh
Ach iadsan bha fial
An gniomh an caidreamh 's an agh
Air sgapadh gun doin
Mar thriallas ealtain roimh namh

Ach suibhlaidh mi uat
Cha ghluais mi tilleadh 'nad dhail
Tha m'aios is mo shnuadh
Toirt luaidh air giorrad mo la
An am dhomh bhi suaint
Am fuachd 's an cadal a bhais
Mo leabaidh dean suas
Ri fuaim na h-ataireachd ard

Credits

Written by:

D. MacVicar and J. MacDonald

External links

Community content is available under Copyright unless otherwise noted.