FANDOM

2,055,230 Pages

StarIconGreen
LangIcon
Hastav Biladav

This song is by Noa and appears on the compilation album First Collection (2001).

Shuv haruach noshevet krira
Kacha shar bichlof esh hakrav
Shenosif od keisam lamdura?
Eich avru hazmanim bil'adav
Veshuv stav

Zer shirim mimilim she'ahav
Al hanegev yored leil hastav
Ki reut shekazot le'olam
Lo titnenu lishkoach ota

Na'ase et hashir kmo zer shel prachim
Mimilim achronot shehaish hahu shar
Mishtikat hagvarim, midmaot habochim
Miyeladim shehidliku nerot bakikar

Mipsukei ahava shenotru al hakir
Mikol ele nadlik lehava shel tikva
Hi do'echet ulai, hi tashuv vetair
Shiru shir lashalom hu kara

External links