FANDOM

2,054,148 Pages

Miris na leto što me opiva
I snegoj beli vo duša stopuva
Utro me gali, vo race nadež podava
A ti mi veliš tivko -- Moja najmila

Od nebo peat južni vetrovi
I detska smea što kako reka žubori
Pod mala senka od listovi detelina
Mi se krie tajna misla, misla najmila

Naj-, naj-, najmila od edno nebo rastena
Pod edno sonce galena
Naj-, naj-, najmila želba mi e golema
Da mi bideš son vo dušava
Na, na, najmila

Kako i da e samo dobro neka e
I od site grla pesna neka se razlee
Sè što e moe mi e ubavo
A sè što ne e, neka bide poubavo

Naj-, naj-, najmila od edno nebo rastena
Pod edno sonce galena
Naj-, naj-, najmila želba mi e golema
Da mi bideš son vo dušava
Na, na, najmila

Romanized PencilEdit

Miris na leto što me opiva
I snegoj beli vo duša stopuva
Utro me gali, vo race nadež podava
A ti mi veliš tivko -- Moja najmila

Od nebo peat južni vetrovi
I detska smea što kako reka žubori
Pod mala senka od listovi detelina
Mi se krie tajna misla, misla najmila

Naj-, naj-, najmila od edno nebo rastena
Pod edno sonce galena
Naj-, naj-, najmila želba mi e golema
Da mi bideš son vo dušava
Na, na, najmila

Kako i da e samo dobro neka e
I od site grla pesna neka se razlee
Sè što e moe mi e ubavo
A sè što ne e, neka bide poubavo

Naj-, naj-, najmila od edno nebo rastena
Pod edno sonce galena
Naj-, naj-, najmila želba mi e golema
Da mi bideš son vo dušava
Na, na, najmila

Original (Macedonian) PencilEdit

Мирис на лето што ме опива
И снегој бели во душа стопува
Утро ме гали, во раце надеж подава
А ти ми велиш тивко -- Mоја најмила

Од небо пеат јужни ветрови
И детска смеа што како река жубори
Под мала сенка од листови детелина
Ми се крие тајна мисла, мисла најмила

Нај-, нај-, најмила од едно небо растена
Под едно сонце галена
Нај-, нај-, најмила желба ми е голема
Да ми бидеш сон во душава
На, на, најмила

Како и да е само добро нека е
И од сите грла песна нека се разлее
Сѐ што е мое ми е убаво
А сѐ што не е, нека биде поубаво

Нај-, нај-, најмила од едно небо растена
Под едно сонце галена
Нај-, нај-, најмила желба ми е голема
Да ми бидеш сон во душава
На, на, најмила
Community content is available under Copyright unless otherwise noted.