FANDOM

2,054,160 Pages

StarIconBronze
LangIcon
Kèro Hiréyo

This song is by Cirque du Soleil and appears on the event soundtrack Varekai (2002).

Watch video at YouTube
Kè féra hyèro sono
Kè bèra hioro dodihyé-hyé

De béra ya hierro dono
Wooèh fèra hioro dodiè hyèdla

Hala hièrosso kèrreh

Kè féra hyèro sono
Ké bèra hioro dodihyé-hyé-hyé
Davi révéka

Sofèro sohyèro sono
Sèlya, sènyo
Kèra hiré
Kèro hiréyo
Dahiré hoyo
Kérého, bérého, dérého
Yéro yahiré

Ké féra hyéro sono
Ké bèra hioro donihyé-hyé-hyé

Dévera yahy herodo
Kooèh fèra hioro donihyé-hyé
Kérohiro

Sofèro sohyèro soro
Sélia nahi
Séyénosma
Kérahiré yoro
Séliono kéryé ro ya
Kérahiré
Séyédosma

Kérahiré

Kè féra hyèro sono
Ké bèra hioro donihyé-hyé-hyé
Davi révékan

Sofèro sohyèro sono
Sèlya
Nahi
Séyénosma

(Nana goman
Youtangoman
Youkanno
Nana goman
You tango
Manillo)

Kérahiré yoro
Séliono kéryé ro ya

(Nana goman
Youtangoman
Youkanno
Nana goman
You tango
Manillo)

Kérahiré
Séyénosma

(Nana goman
Youtangoman
Youkanno
Nana goman
You tango
Manillo)

Kérahiré

(Nana goman
Youtangoman
Youkanno
Nana goman
You tango
Manillo)

(Nana goman
Youtangoman
Youkanno
Nana goman
You tango
Manillo)

(Nana goman
Youtangoman
Youkanno
Nana goman
You tango
Manillo)

(Nana goman
Youtangoman
Youkanno
Nana goman
You tango
Manillo)

(Nana goman
Youtangoman
Youkanno
Nana goman
You tango
Manillo)

(Nana goman
Youtangoman
Youkanno
Nana goman
You tango
Manillo)

Kè féra hyèro sono
Kè bèra hioro dodihyé-hyé-hyé
Davi révéka

Sofèro sohyèro sono
Sèlya, sènyo
Kèra hiré
Kèro sélyo

(Nana goman
Youtangoman
Youkanno
Nana goman
You tango
Manillo)

(Nana goman
Youtangoman
Youkanno
Nana goman
You tango
Manillo)

(Nana goman
Youtangoman
Youkanno
Nana goman
You tango
Manillo)

(Nana goman
Youtangoman
Youkanno
Nana goman
You tango
Manillo)

(Nana goman
Youtangoman
Youkanno
Nana goman
You tango
Manillo)

(Nana goman
Youtangoman
Youkanno
Nana goman
You tango
Manillo)

(Nana goman
Youtangoman
Youkanno
Nana goman
You tango
Manillo)

(Nana goman
Youtangoman
Youkanno
Nana goman
You tango
Manillo)

(Nana goman)

External links

Community content is available under Copyright unless otherwise noted.