FANDOM

2,054,170 Pages

StarIconViolet
LangIcon
Mœciciel

This song is by Amerhon and appears on the album Traveller In Life (2007).

Gdy¶ siê narodzi³, dali ci miecz
Walcz i zabijaj, rozlewaj krew
¦wiêty amulet wci±¿ chroni ciê
Ogromn± moc kryje na dnie

M¶ciciel - na jego rêkach krew
M¶ciciel - w jego sercu gniew

Drog± ¿ycia twojego - zemsta
Ka¿dy, kto spotka ciê - popamiêta
Ty¶ egzekutor losów istnienia
Siewca ziarna przeznaczenia

M¶ciciel - na jego rêkach krew
M¶ciciel - w jego sercu gniew

W ruinach twych uczuæ czas siê dokona
Zbroja twej duszy zostanie zniszczona
Sekretny spisek, magiczne cienie
Tajemnicze okrywa milczenie

M¶ciciel - na jego rêkach krew
M¶ciciel - w jego sercu gniew
M¶ciciel - wykonawca losu
M¶ciciel - pos³aniec chaosu

External links

Community content is available under Copyright unless otherwise noted.