FANDOM

2,054,106 Pages

Template:Song

作詞:青峰
作曲:青峰

天上風箏在天上飛
地上人兒在地上追
你若擔心你不能飛
你有我的蝴蝶

天上風箏在天上飛
地上人兒在地上追
我若擔心我不能飛
我有你的草原

嘿 嘿 你形容我是這個世界上無與倫比的美麗
嘿 嘿 我知道你才是這世界上無與倫比的美麗

天上風箏在天上飛
地上人兒在地上追
你若擔心你不能飛
你有我的蝴蝶

嘿 嘿 你形容我是這個世界上無與倫比的美麗
嘿 嘿 我知道你才是這世界上無與倫比的美麗

嘿 嘿 你知道當你需要個夏天我會拼了命努力
嘿 嘿 我知道你會做我的掩護 當我是個逃兵

嘿 嘿 嘿 嘿
嘿 嘿 你形容我是這個世界上無與倫比的美麗
嘿 嘿 我知道你才是這世界上無與倫比的美麗

嘿 嘿 嘿 嘿

天上風箏在天上飛
地上人兒在地上追
你若擔心你不能飛
你有我的蝴蝶

我若擔心我不能飛
嘿 嘿 我有你的草原

External links

Community content is available under Copyright unless otherwise noted.