FANDOM

2,054,148 Pages

StarIconGreen
Album by 王菲.
 1. 寒武记 (hán wǔ jì)
 2. 新房客 (xīn fáng kè)
 3. 香奈兒 (xiāng nài ér)
 4. 阿修羅 (ā xiū luó)
 5. 彼岸花 (bǐ àn huā)
 6. 如果你是假的 (rú guǒ nǐ shì jiǎ de)
 7. 不爱我的我不爱 (bù ài wǒ de wǒ bù ài)
 8. 你喜欢不如我喜欢 (nǐ xǐ huān bù rú wǒ xǐ huān)
 9. 再见萤火虫 (zài jiàn yíng huǒ chóng)
 10. 笑忘书 (xiào wàng shū)
 11. 螢火蟲 (jing fo cung)
 12. 給自己的情書 (kap ji gei dik ching syu)


External links

Community content is available under Copyright unless otherwise noted.