FANDOM

2,054,106 Pages

Od site bolki, ti si mi najbolnata
Od site rani, moja najluta rana
Od site solzi, ti si mi najtoplata
Od site tajni, moja najtajna tajna

Od site denovi, si mojot najdolg den
Od sekoj pogled, tvojot najmnogu zbori
Od site misli, tvojta poseben e svet
Od sekoj ogan, tvojot najmnogu gori

Ti si mi se, baš se, baš se
Moja voda, vozduh, ogan i zemja
Ti si mi se, baš se, baš se
I koga ne bi bilo seto toa

Od site noḱi, ti si mi najsvetlata
Od site goltki, taa žed što mi budi
Od site veri, ti si mi najbliskata
A samo bog e eden, toj što ne vodi

Ti si mi se, baš se, baš se
Moja voda, vozduh, ogan i zemja
Ti si mi se, baš se, baš se
I koga ne bi bilo seto toa

I ne e važno kolku
Ne prašuvaj do koga
Za mene sekoj den, ko posleden da e

Ti si mi se, baš se, baš se
Moja voda, vozduh, ogan i zemja
Ti si mi se, baš se, baš se
I koga ne bi bilo seto toa

Romanized PencilEdit

Od site bolki, ti si mi najbolnata
Od site rani, moja najluta rana
Od site solzi, ti si mi najtoplata
Od site tajni, moja najtajna tajna

Od site denovi, si mojot najdolg den
Od sekoj pogled, tvojot najmnogu zbori
Od site misli, tvojta poseben e svet
Od sekoj ogan, tvojot najmnogu gori

Ti si mi se, baš se, baš se
Moja voda, vozduh, ogan i zemja
Ti si mi se, baš se, baš se
I koga ne bi bilo seto toa

Od site noḱi, ti si mi najsvetlata
Od site goltki, taa žed što mi budi
Od site veri, ti si mi najbliskata
A samo bog e eden, toj što ne vodi

Ti si mi se, baš se, baš se
Moja voda, vozduh, ogan i zemja
Ti si mi se, baš se, baš se
I koga ne bi bilo seto toa

I ne e važno kolku
Ne prašuvaj do koga
Za mene sekoj den, ko posleden da e

Ti si mi se, baš se, baš se
Moja voda, vozduh, ogan i zemja
Ti si mi se, baš se, baš se
I koga ne bi bilo seto toa

Original (Macedonian) PencilEdit

Од сите болки, ти си ми најболната
Од сите рани, моја најлута рана
Од сите солзи, ти си ми најтоплата
Од сите тајни, моја најтајна тајна

Од сите денови, си мојот најдолг ден
Од секој поглед, твојот најмногу збори
Од сите мисли, твојта посебен е свет
Од секој оган, твојот најмногу гори

Ти си ми сe, баш сe, баш сe
Моја вода, воздух, оган и земја
Ти си ми сe, баш сe, баш сe
И кога не би било сето тоа

Од сите ноќи, ти си ми најсветлата
Од сите голтки, таа жед што ми буди
Од сите вери, ти си ми најблиската
А само бог е еден, тој што нe води

Ти си ми сe, баш сe, баш сe
Моја вода, воздух, оган и земја
Ти си ми сe, баш сe, баш сe
И кога не би било сето тоа

И не е важно колку
Не прашувај до кога
За мене секој ден, ко последен да е

Ти си ми сe, баш сe, баш сe
Моја вода, воздух, оган и земја
Ти си ми сe, баш сe, баш сe
И кога не би било сето тоа
Community content is available under Copyright unless otherwise noted.