FANDOM

2,054,077 Pages

Template:Song

Toga jutra sam stigao putni�kom klasom
pa ku�i sa stanice �asom kroz ba�te i pre�ice znane
A u vojsci sam stekao druga do groba
i hroni�nu upalu zgloba, suvenir na stra�arske dane

U�ao sam na prstima
mati be�e ve� budna i brzo se prekrstila
Re�e: "Pro'lo je ko za �as
ba� si stigao dobro jer svatovi su tu do nas
pa �e ti svirati a ti �e� birati"

Svadba be�e ko svadba i �ta da se pri�a
parada pijanstva i ki�a i poznata cura u belom
Ve� po redu po'eleh im zdravlja i sre�e
iz ruku mi otela cve�e i sakrila pogled pod velom
Tad me spazi�e Cigani
kum je tra�io pesmu al ja sam stigo briga njih
�irok osmeh i zlatan zub
znam da nije ti lako al danas nemoj biti grub
Nego zapovedi �ta 'emo svirati

Svirajte mi jesen sti�e dunjo moja, jesen rana,
nek zazvone tambure u transu
Znam da nije pesma ova za veselje i svatovac
al ja moram �uti tu romansu

Svirajte mi jesen sti�e dunjo moja, al polako
da mi ne bi koja re� promakla
Sklonte �a�e i bokale
razbio bi svet od �ale
Da je samo slu�ajno od stakla, dunjo moja

Retko odlazim ku�i a pi'em jo' re�e
i slike su ble�e i ble�e
Pa lepe potiskuju ru�ne
al nekad poru�im pi�e i tako to krene
Pa stignem u svatove njene
sve prave su ljubavi tu�ne

Nikom ne pri�am o tome
brzo pro'e taj talas i znam da �u da potonem
Spas mi donose cigani
oni imaju srce za svakog od nas, briga njih
Oni me pitaju, �ta da sviraju

Svirajte mi jesen sti�e dunjo moja, jesen rana...

External links

Community content is available under Copyright unless otherwise noted.