FANDOM

2,054,077 Pages

Template:Song

�tagod no'as da zapevam vu�i�e na sevdalinku...
Usnuo sam �obanicu uplakanu u �ljiviku...
Grom udari... Planu seno... Rasturi se stado njeno...
Zaplete se dim na uvojku... Re�e da se zove Bosna... �udno ime za devojku?

Nekom Drina te�e desno... Nekom Drina lijevo te�e...
Sve da te�e u dubinu... Na dve pole svet da se�e...
Znam tajni gaz, moje lane... Most se pru�i gde ja stanem...
Sve da vuku me konji vrani... Nema meni jedne strane dok si ti na drugoj strani...

Osta ovaj stari kompas u grudima... A po polju nikli zabrani...
Crne senke �to se gnezde u ljudima nadle�u me kao gavrani...
Nekada sam putovao po mjesecu... Kroz vilajet pun hajdu�ije...
A sada me o'i ljudske pla�e vi�e nego vu�ije...

Stoputa su prijatelji u molitvi pomenuti...
Dal �e mi se radovati? Ili glavu okrenuti?
�ta slagati? �ta im kasti? Svet ne mo'e� pesmom spasti...
Njine brige me i no'as brinu
Dok se spremam na put ku�i... Na put ku�i...U tu�inu...

Svetom smo se rasipali ko �erdani... Nosili nas nebom �ilimi...
Da li su to stvarno bili bolji dani, ili smo to bolji bili mi?
Nekad smo se bratimili po pogledu... Slute�i da isto sanjamo...
I bogu je prosto bilo krstimol' se ili klanjamo...

External links

Community content is available under Copyright unless otherwise noted.