FANDOM

2,054,077 Pages

Template:Song

Jedva da se se�am dvanaest zvon�i�a na njenoj bluzici
Sam je crni �avo poturio note muzici
Vrtela prsti� oko dugmeta
Starija je sestra bila kao ukleta
Obe�ale, ku�i, da �e do'i i pre pono'i

Jedva da se se�am prvih pet-sest slova njenog imena
Mesec nesto flekav, ko stara trumpeta limena
Vitlao Bozi� jata zvezdana
Mrznuo je Dunav nizvodno od Bezdana
A u nasem kraju, lepih seka iznad proseka

I ba� lakonoga...
Za drugoga zaru�ena, a za mene naru�ena kod Boga.
Moja lepotu�ka...
Nedopijen gutljaj vina, dah karmina na kraji�ku opu�ka
Ko re�i par u spomenar...

Jedva da se se�am da je ribnjak bio srmom okovan
Tad i nikad vi�e miris'o je sneg na jorgovan
O, mati joj njena skrila papu�e
Od mraza ringlov pred ku�om napu�e
U ocove �izme pa do �arde preko verande

Moja lakonoga...
Za drugoga zaru�ena, a za mene naru�ena kod Boga
Moja lepotu�ka...
Nedopijen gutljaj vina, dah karmina na kraji�ku opu�ka
I te�ki lom u srcu mom...

Ajmo deco...

I ba� lakonoga...
Za drugoga zaru�ena, a za mene naru�ena kod Boga.
Moja lepotu�ka...
Nedopijen gutljaj vina, dah karmina na kraji�ku opu�ka
Ko re�i par u spomenar...

Moja lakonoga...

External links

Community content is available under Copyright unless otherwise noted.