FANDOM

2,054,169 Pages

Template:Song

Na pragu svojih dvadesetih
bio sam laka roba,
bile su moderne barabe onih dana.

Ne �elim svega ni da se setim,
hteo sam, eto, sve da probam,
zvalo me zabranjeno vo'e s raznih grana.

Sad �alim, da,
al' �ta sam znao ja?
Ti si bila jo' devoj�ica.
Leteo je kao leptir tvoj �uperak.

Drugi bi sve
imalo smisao,
druk�ije bih �ivot disao
da sam znao da postoji� Olivera.

Mo'da sam a da nisam znao
pred isti izlog s tobom stao,
mo'da smo zajedno iz voza negde si�li?

Mo'da si sasvim blizu bila,
ulicom mojom prolazila
i mo'da smo se na trenutak mimoi�li?

Sad �alim, da,
al' �ta sam znao ja?
Ti si bila jo' devoj�ica,
daleko od oga oka i mog pera.

Drugi bi sve
imalo smisao,
ne bih svakoj pesme pisao
da sam znao da postoji� Olivera.

Drugi bi sve
imalo smisao,
ja bih iz te gu've zbrisao
i nikom ne bi bilo jasno �ta ja to smeram.

Znao bih gde
da sebi na'em mir,
skrio se u tajni manastir
i �ekao da ti odraste� Olivera.

External links

Community content is available under Copyright unless otherwise noted.