FANDOM

2,054,058 Pages

Template:Accent Template:Song

Mesec je mlad zaljuljao grad
Na lahoru mrak prosu�io lak
Po ba�tama su prve No'ne Frajle nikle
Ve'eras dodaj malo kremena u �tikle
I odigraj cool... Potpuno cool

Obrati pa�nju na bas... U ritmu je spas
I kad na�e� svoj gruv i na ki�i si suv
Na�ini svaki korak ovom istom stra��u
I pregazi�e� more na tom hodo'a��u
Ako ostane� cool... Sasvim cool

Sve ima svoje... I vatra i led
U kap se spoje... I 'emer i med
Sve ima svoje... Vrlina i greh
Tuge postoje da bi prizvale smeh

Malecka... Pono' zvecka
A tvoja bajka i dalje sja
Malecka... Suza pecka
Al' �ta bi s gun�alom ko ja?
Ti samo odigraj cool

No' je ko neki druid smu�kala fluid
I vazduh sladunja k'o mo'orinska dunja
U tebi no'as uzbu�eno srnda� dr��e
Nemir �erge koja stigne na raskr��e
Odradi to cool... Strogo cool

Sve ima svoje... Kad mrzne i vri
Kad menja boje... Kad vene i zri
Sve ima svoje... Po'etak i kraj
Tame postoje da bi prizvale sjaj

External links

Community content is available under Copyright unless otherwise noted.