FANDOM

2,054,077 Pages

Template:Song

Umesto molitve rekla si "O tom �u misliti sutra..."
Sa �minkom od gara, ko Skarlet O'Hara... Tvoj preslikan lik
I dugo plutala ko brodolomnik ka obali jutra
Nekad ti�ina zna prepasti d�ina, kad ispusti krik
Jo' jednu no' si izgurala sama... �ehov je zaspao bla�enim snom
Ni ne zna da je igrala tama... Pod prozorom
Vetar je ve�bao violon�elo.. �e�njive skale u nedogled
Zora ti bri�ljivo pipnula �elo... Negde u tebi je goreo led

Princezo, javi se... Jo' imam d�ep u kom se hladni prsti zgreju
Po'alji poruku... Da vidim jednom to pisamce na displeju
Sve mi nedostaje... �uvam u damastu jo' kalup tvoga vrata
Princezo, dosta je... Dve i po godine smo taoci inata... �ta ti je?

Plima banalnosti tvoj svet zapljuskuje k'o Atlantidu
Dok �mrka bioskop, fali ti neko da napravi geg
Da ti za ro'endan ispi�e sonet na kom�ijskom zidu
I s bandom cigana pod tvojim prozorom utaba sneg?
Na podmeta�u jo' crtam tvoj profil
Suvi�na pitanja izbegnuta fintom
Ime ti ispi'em u svakoj strofi... Nevidljivom tintom
Pod mojom jelkom do prole�a stoji...
Jedino dar tebi namenjen
Zauvek fosil tvog struka postoji...
Na mome dlanu okamenjen

Princezo, javi se... neke se pobede dobijaju na juri�
Ne tvrdoglavi se.. Priznajem javno da se genijalno duri�
Opasno postaje... Na durske akorde se pau�ina hvata
Princezo, dosta je... Dve i po godine smo taoci inata...
Princezo, dosta je...

External links

Community content is available under Copyright unless otherwise noted.