FANDOM

2,054,077 Pages

Template:Song

Nema me vi�e u tvojim molitvama,
vi�e me putem ne prate.
A no' mi preti, pono' i pusta tama,
kad me se samo dohvate.

Vi�e me ne voli�,
kad se vra�am nisi budna,
ne gori�,
gasne na�a zvezda �udna,
la�na srebrna stvar.

Daleko putujem,
vetar nudi neke rime,
kupujem,
pristaju uz tvoje ime,
dva-tri stiha na dar.

Ne slu�am vi�e �ta �apu�es dok sniva�,
pla�i me koga pominje�.
I sve si dalja, a sve mi bliza biva�,
kao da opet po'inje...

Ali me ne voli�,
to se uvek drugom desi,
govori�,
ali vi�e ne znam gde si,
da li neko to zna?

�ta sam uradio?
Kakva tu�na humoreska!
Gradio
ispod gradova od peska
dubok bezdan bez dna.

External links

Community content is available under Copyright unless otherwise noted.