FANDOM

2,054,077 Pages

Template:Song

Moja je draga ve�tica... O tom ni re�i nikome
Na zidu ispod ikone �ara srca i slova
Ume sa retkim travkama... Mun�ari tajno s �avkama
U san dozove dobre trolov... I uvek osvane nova
Kada pro'e ribljom pijacom svi �ap�u:
Evo je... Bi�e nevolje
Ali blenu kao pijani njenom podsuknjom oma�ijani

Moja je draga najbolja... An'eo dobrog naboja
Pro'ek u nedra prolije... I eto ti �arolije
Druge mi za �as posade bezbojnu ru�u dosade
Dr�imo palce Vrag i ja da potraje ta magija

Moja je draga ve�tica... Uvra�a trista prepreka
Odavde do Be�kereka... I oko �arde kod Zablja
Kad se na putu zadr�im... Paprenu �orbu zapr�im
Munja se nebom razma�e... kao zlatna sablja
I samo baja, i na pertle mi vezuje �vorove... Sto sve govore
Al' dok mirno spava po'ten svet... Dugo se mirimo...
To je tek vatromet

External links

Community content is available under Copyright unless otherwise noted.