ФЭНДОМ


Kultur Shock:Romana

Шутото Oризари
Скопје Македонија
Европската земја Е-еo, ЕА ЕА 

Обединетите нации 
ебете си мајката
можеме и без вас, добро е ЕА ЕА 

Романа, Романа 
без тебе не можам јас

Романо, Романа 
од целиот свет поубава, како Македонија
Романо, Романа 
од целиот свет поубава, како Македонија

Дали има на овој бели свет
поубаво девојче од Македонче
Не не нема нема, не ќе се роди
поубаво девојче од Македонче

Поубаво девојче од Македонче
поубаво девојче

Романо, Романа
од целиот свет поубава како Македонија
Романо, Романа
Материалы сообщества доступны в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA , если не указано иное.